Bắc Giang triển khai kế hoạch tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

0
335
Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Theo Kế hoạch, việc tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2021 được thực hiện trong 2 đợt, trong đó đợt 1 vào tháng 7/2021, đợt 2 vào tháng 10/2021.

Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Căn cứ vào thời gian quy định, UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và lựa chọn các sản phẩm 3 sao đạt từ 50 điểm trở lên gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong đợt 1 trước ngày 10/7/2021 và đợt 2 trước ngày 10/10/2021.

Hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh bao gồm: Phiếu đăng ký sản phẩm; Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh; Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp); Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với hợp tác xã); Bản sao thông báo thành lập đối với Tổ hợp tác; Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền đối với hộ gia đình; Giấy đủ điều kiện sản xuất an toàn thực phẩm; Phiếu kết quả kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố; Sản phẩm mẫu trừ sản phẩm dịch vụ; giải thưởng của sản phẩm,…

Khuyến khích các tổ chức kinh tế nâng cấp, đổi mới và đa dạng hóa các sản phẩm đảm bảo các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì quản lý và triển khai thực hiện chương trình; phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại các huyện, thành phố; kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm độc lập một số sản phẩm tham gia chu trình OCOP.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố kết quả thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021 và tham mưu UBND tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận các sản phẩm OCOP theo quy định.

UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương để tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình OCOP theo quy định của pháp luật. Rà soát, kiểm tra các sản phẩm, dịch vụ của địa phương có tiềm năng phát triển để hướng dẫn các tổ chức kinh tế đăng ký tham gia chương trình OCOP.

Thông qua việc tổ chức, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2021 nhằm từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham gia chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Lựa chọn ra những sản phẩm đảm bảo về chất lượng cũng như mẫu mã bao bì, thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Trích Nguồn: ocop.bacgiang.gov.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây